KONTAKTY

Rebelky
Oravská Jasenica 74
029 64 Oravská Jasenica
tel: +421 944408901

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

 

1. Kupujúci zákazník potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre predaj a dodávku tovaru stanovené majiteľom e-shopu www.rebelky.com

2. Objednávka sa môže uskutočniť len sa sránke www.rebelky.com

3. Na všetky text a fotky zobrazené na stránke www.rebelky.com sa vzťahuje autorský zákon a je zakázané ich ďalšie použitie, zverejňovanie alebo rozmnožovanie bez nášho súhlasu.

4. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci podaním objednáky umožňuje, aby Mgr. Jana Hrubjaková ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použila osobné údaje, ktoré boli vyžiadané pri zadaní objednávky, v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru, ponukových listov a katalógov. Poskytnunie údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o ich vymazanie.

Rebelky - Námestovo

 

Objednávka tovaru

 

1. Kupujúci musí v objednávke uviesť meno , priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo ( po odoslaní balíka na vašu adresu Vám bude odoslaná informácia sms správou)  a mailovú adresu.

2. Kupujúci sa podaním objednávky zaväzuje tovar prebrať a zaplatiť.

3. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné straty spôsobené neprevzatím otvaru a t.j. náklady  spojené s nabalením tovaru a následným zaslaním tovaru. Predávajúci si v prípade takejto finančnej straty vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho náhradu straty sumou 5 EUR. V prípade nezaplatenia tejto sumy do 14 dní od doručenia výzvy kupujúcemu, bude táto pohľadávka postúpená  externej inkasnej spoločnosti, ktorá týmto preberie zodpovednosť za ďalšie kroky pri správe objednávky.

4. Objednávka je záväzná a storno objednávky je možné len do 24 hodín od jej uskutočnenia a to mailom alebo telefonicky.

5. Tovar zasielame dobierkou a platíte pri odbere na pošte. Za dobierku si účtujeme sumu 2,00 EUR. Pokiaľ je  objednávka nad 50 eur, poštovné je zadarmo.

6. Pokiaľ je tovar skladom, bude vám odoslaný najbližší pracovný deň po objednaní. O odoslaní tovaru na adresu kupujúceho informujeme kupujúceho formou sms správy. Tovar, ktorý nie je skadom vám doručíme do max. 21 dní od zadania objednávky.  V prípade,že  tovar ktorý ste si objednali nemôžeme zabezpečiť z nejakých nedefinovaných dôvodov, oznámime Vám to prostredníctvom sms.